[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/ต.ค../2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 178 / )
    แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยรับตรวจรวมทั้งสิ้น จำนวน 18 หน่วยรับตรวจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 228 / )
    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า ( 308 / )
    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า จากการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลชนะเลิศ ระดับคณะ หรือเทียบเท่า ( 323 / )
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับคณะ หรือเทียบเท่า จากการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับคณะ หรือเทียบเท่า ( 227 / )
    คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับคณะ หรือเทียบเท่า จากการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) ลิ้งสำหรับดูผลงาน https://online.anyflip.com/bepie/imvv/mob
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคณะ หรือเทียบเท่า ( 288 / )
    คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคณะ หรือเทียบเท่า จากการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลชนะเลิศ ระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า ( 287 / )
    กองกลางสำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน กอง หรือเทียบเท่า จัดการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านการจัดการความรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน กอง ( 214 / )
    กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานระดับสำนัก สถาบัน กอง จากการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day”
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 136 / )
    ประกาศผลการแข่งขันประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2564)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามการประเมินปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 225 / )
    แบบสอบถามการประเมินปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ชุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell