[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 

ปรัชญา :
          จุดยืนมั่นคง ซื่อตรง  เป็นกลาง สร้างสรรค์ พัฒนาองค์กร ”
 
วิสัยทัศน์  ( Vision ) :
            งานตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบ ประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล  และสร้างระบบตรวจสอบภายใน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
พันธกิจ  ( Mission ) :
1.       งานตรวจสอบภายใน  ทำหน้าที่ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบการเงิน     การบัญชี การบริหารพัสดุ และ  การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / งาน / โครงการ ที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.       เพิ่มคุณค่าและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
3.       ส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาบุคลากร และระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
4.       สร้างความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell